นโยบายความเป็นส่วนตัว

สารบัญ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและการใช้ข้อมูลผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”) โดย Roxxlyn Design GmbH (ความรับผิดแบบจำกัด), Prenzlauer Allee 186, 10405 Berlin (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูล

หากมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ในวันธรรมดา เวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. ทางโทรศัพท์ที่ +49(0)3020169208 และทางอีเมลที่ info@roxxlyn.com

การจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึง

ผู้ให้บริการรวบรวมข้อมูลในการเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์แต่ละครั้ง (เรียกว่าไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์) ข้อมูลการเข้าถึงประกอบด้วยชื่อของเว็บไซต์ที่เข้าถึง ไฟล์ วันที่และเวลาในการเข้าถึง ปริมาณข้อมูลที่ส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงที่สำเร็จ ประเภทเบราว์เซอร์ พร้อมด้วยเวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ URL ผู้อ้างอิง (หน้าที่เข้าชมก่อนหน้านี้) ที่อยู่ IP และผู้ให้บริการที่ร้องขอ

ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลโปรโตคอลโดยไม่มีความสัมพันธ์กับตัวตนส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือการรวบรวมโปรไฟล์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ตามบทบัญญัติทางกฎหมายเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินทางสถิติของการดำเนินงาน ความปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลโปรโตคอลหลังจากข้อเท็จจริง หากเบาะแสที่เป็นรูปธรรมทำให้เกิดข้อสงสัยอันชอบธรรมของการใช้งานที่ผิดกฎหมาย

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวมและใช้โดยผู้ให้บริการหากได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือหากผู้ใช้ยินยอมให้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น โดยทั่วไปผู้ใช้จะมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้บริการซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อความใด ๆ เมื่อใช้แบบฟอร์มการสั่งซื้อ

รายละเอียดส่วนบุคคลที่ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้า (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รายละเอียดการชำระเงิน) ถูกใช้โดยผู้ขายเพื่อปฏิบัติตามและประมวลผลข้อตกลง

ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ ส่งในรูปแบบที่เข้ารหัส และไม่ส่งต่อไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อติดต่อผู้ให้บริการ (ผ่านแบบฟอร์มติดต่อหรืออีเมล) รายละเอียดของผู้ใช้จะถูกบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อซักถามตลอดจนในกรณีที่มีคำถามติดตามผลเกิดขึ้น

ผู้ให้บริการได้ดำเนินการปกป้ององค์กร สัญญา และทางเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติตามกฎการคุ้มครองข้อมูล และการจัดการ การสูญเสีย การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยเจตนาโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกป้องกัน

การส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

รายละเอียดของผู้ใช้จะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามหากได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือผู้ใช้ให้ความยินยอมในการส่งต่อข้อมูล

ในกรณีนี้ ตัวอย่างเช่น หากการส่งต่อข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาต่อผู้ใช้ และที่อยู่ทางไปรษณีย์จะถูกส่งไปยังบริษัทขนส่งสินค้าหลังจากสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์ หรือหากข้อมูลได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

รายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้จะไม่ถูกขายหรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้

คุ้กกี้

ผู้ให้บริการใช้ “คุกกี้” เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาออนไลน์ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และสามารถจัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการได้ คุกกี้ชั่วคราวจะถูกลบออกหลังจากปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ถาวรจะคงอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนด และข้อมูลที่เก็บไว้จะสามารถใช้งานได้เมื่อมีการเรียกเนื้อหาออนไลน์อีกครั้ง

คุกกี้ถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ ตัวอย่างเช่น คุกกี้จะจัดเก็บสถานะตะกร้าช้อปปิ้งของผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถมีอิทธิพลต่อการใช้คุกกี้ได้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีตัวเลือกในการจำกัดหรือป้องกันการบันทึกคุกกี้โดยสิ้นเชิง ผู้ให้บริการพยายามที่จะออกแบบเนื้อหาออนไลน์เพื่อให้ไม่จำเป็นต้องใช้คุกกี้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการใช้งานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสะดวกในการใช้งานโดยไม่มีคุกกี้นั้นถูกจำกัด

ข้อมูลที่ส่งตามจดหมายข่าว

อีเมลที่มีข้อมูลส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผู้ให้บริการและบริการของผู้ให้บริการจะถูกส่งออกไปเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้เท่านั้น ผู้ใช้สามารถเลือกไม่รับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลา คำแนะนำในการยกเลิกจะรวมอยู่ในอีเมลแต่ละฉบับด้วย

ก่อนที่จะส่งจดหมายข่าวไปยังเจ้าของอีเมล จะมีการส่งอีเมลยืนยันซึ่งเจ้าของอีเมลจะต้องยืนยันการสมัครรับจดหมายข่าว การลงทะเบียนที่ไม่ได้รับการยืนยันจะถูกลบโดยอัตโนมัติภายในสี่สัปดาห์

ข้อความที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ตามสัญญากับผู้ใช้ไม่ถือเป็นข้อมูลส่งเสริมการขาย ซึ่งรวมถึงการส่งข้อมูลทางเทคนิค รายละเอียดการชำระเงิน และการสอบถามเกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือข้อความที่เทียบเคียงได้

ผู้ใช้สามารถขอลบออกจากรายการแจ้งเตือนได้ในภายหลังทางอีเมลโดยใช้ตัวเลือกการติดต่อข้างต้น

ในระหว่างการลงทะเบียน ผู้ให้บริการจะบันทึกเวลาการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้และการยืนยัน พร้อมด้วยที่อยู่ IP ของผู้ใช้ กฎหมายกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบการสมัครเพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนที่เหมาะสมได้

Google Analytics

ผู้ให้บริการใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้สิ่งที่เรียกว่า "คุกกี้" ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และช่วยให้สามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ได้ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้โดยทั่วไปจะถูกส่งไปยังและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา

ในกรณีที่เปิดใช้งานการลบข้อมูลระบุ IP บนเว็บไซต์นี้ ที่อยู่ IP ของผู้ใช้จะถูกตัดทอนภายในพื้นที่ของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือฝ่ายอื่น ๆ ของข้อตกลงในเขตเศรษฐกิจยุโรป

เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น ที่อยู่ IP แบบเต็มจะถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและถูกตัดทอนที่นั่น การลบข้อมูลระบุ IP มีการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ Google จะใช้ข้อมูลนี้ในนามของผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเว็บไซต์ และให้บริการเพิ่มเติมแก่ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ที่อยู่ IP ที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งภายในขอบเขตของ Google Analytics จะไม่ถูกรวมกับข้อมูลอื่นใดที่ Google ถือครอง ผู้ใช้สามารถป้องกันการจัดเก็บคุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ ผู้ให้บริการต้องการชี้ให้เห็นว่า หากคุณทำเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของเว็บไซต์นี้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถป้องกันการรวบรวมข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้และเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) สำหรับ Google รวมถึงการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่มีให้ที่ ลิงค์ต่อไปนี้: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

การใช้ปลั๊กอินโซเชียลของ Facebook

เว็บไซต์นี้ใช้ปลั๊กอินโซเชียล (“ปลั๊กอิน”) จากเครือข่ายโซเชียล facebook.com ซึ่งดำเนินการโดย Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) ปลั๊กอินจะถูกระบุด้วยโลโก้ Facebook อันใดอันหนึ่ง (ตัว “f” สีขาวบนแผ่นกระเบื้องสีน้ำเงินหรือเครื่องหมาย “ยกนิ้วโป้ง”) หรือทำเครื่องหมายเพิ่มเติมว่าเป็น “ปลั๊กอินโซเชียลของ Facebook” สามารถดูรายการและรูปลักษณ์ของปลั๊กอินโซเชียลของ Facebook ได้ที่นี่: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

หากผู้ใช้เรียกเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเหล่านี้ซึ่งมีปลั๊กอินประเภทนี้ เบราว์เซอร์ของผู้ใช้จะตั้งค่าลิงก์โดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ Facebook เนื้อหาของปลั๊กอินจะถูกส่งผ่านโดย Facebook โดยตรงไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และบูรณาการโดยเบราว์เซอร์เข้ากับเว็บไซต์ ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการไม่มีอิทธิพลเหนือขอบเขตข้อมูลที่ Facebook ได้รับด้วยความช่วยเหลือของปลั๊กอินนี้ และดังนั้นจึงแจ้งให้ผู้ใช้ทราบตามสถานะความรู้ปัจจุบัน: ด้วยการรวมปลั๊กอิน Facebook ได้รับข้อมูลที่ผู้ใช้เรียกขึ้นมา หน้าที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเรา

หากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Facebook แล้ว Facebook ก็สามารถเชื่อมโยงการเยี่ยมชมเข้ากับบัญชี Facebook ของเขา/เธอได้ หากผู้ใช้โต้ตอบกับปลั๊กอิน เช่น โดยใช้ปุ่ม "ถูกใจ" หรือโดยการโพสต์ความคิดเห็น ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Facebook โดยตรงโดยเบราว์เซอร์ของคุณและเก็บไว้ที่นั่น หากผู้ใช้ไม่ได้เป็นสมาชิก Facebook ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ Facebook จะค้นหาและจัดเก็บที่อยู่ IP ของเขา/เธอ ตามข้อมูลของ Facebook ในเยอรมนีจะมีการจัดเก็บเฉพาะที่อยู่ IP ที่ไม่เปิดเผยตัวตนเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลและการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมโดย Facebook รวมถึงสิทธิ์ในเรื่องนี้และตัวเลือกการตั้งค่าสำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ พวกเขาสามารถอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

หากผู้ใช้เป็นสมาชิก Facebook และไม่ต้องการให้ Facebook รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และเขา/เธอ และเชื่อมโยงสิ่งนี้กับข้อมูลของเขา/เธอที่เก็บไว้บน Facebook เธอ/เธอจะต้องออกจากระบบ Facebook ก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และลบ คุกกี้ Facebook ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถบล็อกปลั๊กอินโซเชียลของ Facebook ด้วยส่วนเสริมสำหรับเบราว์เซอร์ได้ เช่น ด้วย “Facebook Blocker”

การใช้ปุ่มทวิตเตอร์

เว็บไซต์นี้ใช้ปุ่มจากบริการ Twitter ปุ่มเหล่านี้ (เช่น “ทวีต” หรือ “ติดตาม”) นำเสนอโดย Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

หากผู้ใช้เปิดใช้งานหน้าใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราที่มีปุ่มดังกล่าว เบราว์เซอร์ของผู้ใช้จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Twitter โดยตรง เนื้อหาของปุ่ม Twitter จะถูกส่งผ่าน Twitter โดยตรงไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการไม่มีอิทธิพลเหนือขอบเขตข้อมูลที่ Twitter ได้รับด้วยความช่วยเหลือของปลั๊กอินนี้ และดังนั้นจึงแจ้งให้ผู้ใช้ทราบตามสถานะความรู้ในปัจจุบัน ตามนี้ เฉพาะที่อยู่ IP ของผู้ใช้และ URL ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะถูกส่งเมื่อเปิดใช้งานปุ่ม แต่ไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการแสดงปุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Twitter โปรดไปที่ http://twitter.com/privacy

การใช้ปุ่ม Pinterest

เว็บไซต์นี้ใช้ปุ่ม (“ปักหมุด”) ของบริการ Pinterest, http://pinterest.com การใช้ปุ่มเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการบน "บอร์ด Pinterest" ของตนได้

หากผู้ใช้เรียกเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเหล่านี้ที่มีปุ่ม “ปักหมุด” เบราว์เซอร์ของผู้ใช้จะตั้งค่าลิงก์โดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ Pinterest เนื้อหาของปุ่ม “ปักหมุด” ถูกส่งผ่านโดย Pinterest ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้โดยตรง ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการไม่มีอิทธิพลเหนือขอบเขตข้อมูลที่ Pinterest ได้รับโดยใช้ปุ่ม "ปักหมุด" และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบตามสถานะความรู้ในปัจจุบัน ตามนี้ เฉพาะที่อยู่ IP ของผู้ใช้และ URL ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะถูกส่งเมื่อเปิดใช้งานปุ่ม "ปักหมุด" แต่ไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการแบ่งปันเนื้อหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Pinterest โปรดไปที่ http://pinterest.com/about/privacy/

การเพิกถอน การแก้ไข การแก้ไข และการแก้ไข

ผู้ใช้มีสิทธิ์รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการเก็บไว้เกี่ยวกับเขา/เธอได้ฟรีเมื่อมีการร้องขอ โปรดดูรายละเอียดการติดต่อในประกาศทางกฎหมายของผู้ให้บริการ

นอกจากนี้ ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ข้อมูลส่วนบุคคลถูกบล็อกและลบ เท่าที่จะไม่ขัดแย้งกับภาระผูกพันทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงในบริการและการประมวลผลข้อมูล

อย่าลังเลที่จะติดต่อเราถ้าคุณมี
คำถามใด ๆ info@roxxlyn.com

ปิด
ปิด
เข้าสู่ระบบ
ปิด
รถเข็น (0)

ไม่มีสินค้าในตะกร้า ไม่มีสินค้าในตะกร้า