เงื่อนไข

1 ขอบเขต

1.1 The business relationship between Roxxlyn Design GmbH (limited liability), Lenßenstrasse 35, 41239  Mönchengladbach (hereinafter “Seller”) and the customer (hereinafter “Customer”), is subject exclusively to the following General Terms and Conditions as applicable at the time the order was made.

1.2 คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราสำหรับคำถามและข้อร้องเรียนในวันธรรมดาระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +49(0)3020169208 และทางอีเมลที่ info@roxxlyn.com

1.3 ผู้บริโภคตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้คือบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกรรมทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถนำมาประกอบกับกิจกรรมทางอาชีพเชิงพาณิชย์หรืออิสระได้ (มาตรา 13 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (BGB))

1.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันของลูกค้าจะไม่เป็นที่รู้จัก เว้นแต่ผู้ขายจะตกลงอย่างชัดแจ้งถึงความถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

2. ข้อเสนอและคำอธิบายของประสิทธิภาพ

2.1 การนำเสนอสินค้าในร้านค้าออนไลน์ไม่ถือเป็นข้อเสนอที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่เป็นคำเชิญให้ส่งคำสั่งซื้อ คำอธิบายประสิทธิภาพการทำงานในแค็ตตาล็อกและบนเว็บไซต์ของผู้ขายไม่มีลักษณะของคำมั่นสัญญาหรือการรับประกัน

2.2 ข้อเสนอทั้งหมดมีผลใช้ได้ “จนกว่าของจะหมด” เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำอธิบายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดและการละเว้นจะได้รับการยกเว้น

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อและการสรุปสัญญา

3.1 ลูกค้าสามารถเลือกจากช่วงของผลิตภัณฑ์ของผู้ขายและประกอบเข้าด้วยกันในตะกร้าสินค้าที่เรียกว่าปุ่ม [Add to Cart]

3.2 ลูกค้าสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อภายในตะกร้าสินค้าได้ในภายหลังโดยกดปุ่ม [ไปที่เช็คเอาท์]

3.3 ด้วยปุ่ม [ซื้อ] ลูกค้าทำข้อเสนอผูกพันเพื่อซื้อสินค้าในตะกร้าสินค้า ก่อนส่งคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ช่องที่ต้องกรอกมีเครื่องหมาย (*)

3.4 จากนั้นผู้ขายจะส่งการตอบรับอัตโนมัติให้ลูกค้าได้รับทางอีเมล โดยจะมีรายการคำสั่งซื้อของลูกค้าแสดงอีกครั้ง และลูกค้าสามารถพิมพ์โดยใช้ฟังก์ชัน "พิมพ์" (การยืนยันคำสั่งซื้อ) การตอบรับอัตโนมัติของการรับสินค้าเป็นเพียงเอกสารว่าผู้ขายได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว และไม่ถือเป็นการยอมรับคำขอ สัญญาขายสินค้าจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อผู้ขายได้จัดส่ง ส่งมอบ หรือยืนยันสินค้าที่สั่งซื้อไปยังลูกค้าภายใน 2 วันด้วยอีเมลฉบับที่สอง การยืนยันคำสั่งซื้ออย่างชัดแจ้ง หรือการจัดส่งใบแจ้งหนี้

3.5 ในกรณีที่ผู้ขายเปิดใช้งานตัวเลือกการชำระเงินล่วงหน้า สัญญาจะสรุปด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดธนาคารและการเรียกชำระเงิน หากแม้จะครบกำหนดแล้ว แม้จะแจ้งเตือนเพิ่มเติมแล้วก็ตาม หากยังไม่ชำระเงินภายใน 10 วันตามปฏิทินหลังจากที่ผู้ขายได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ผู้ขายจะยกเลิกสัญญาโดยมีผลให้คำสั่งซื้อเป็นโมฆะและผู้ขายจะไม่มี ภาระผูกพันในการส่งมอบ คำสั่งซื้อจะถูกตัดสินสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่มีผลกระทบใดๆ เพิ่มเติม สำหรับการชำระเงินล่วงหน้า การจองสินค้าจะทำได้ไม่เกิน 10 วันตามปฏิทินเท่านั้น

4. ราคาและค่าขนส่ง

4.1 All prices indicated on the Supplier’s website for customers from Germany and the EU  are inclusive of respective applicable legal value-added tax; for customers ouside the EU all prices are displayed without value-added tax, local import regulations, duties and value-added tax are customers responsibility.

4.2 นอกเหนือจากราคาที่ระบุแล้ว ผู้ขายยังคำนวณค่าขนส่งสำหรับการส่งมอบด้วย ค่าขนส่งระบุไว้อย่างชัดเจนแก่ลูกค้าในหน้าต้นทุนการจัดส่งและระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ

5. การจัดส่งสินค้า ความพร้อมของสินค้า

5.1 หากสินค้าที่ลูกค้าเลือกไม่มีอยู่ในสต็อกในขณะที่ทำการสั่งซื้อ ผู้ขายจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลกระทบนี้ในการยืนยันคำสั่งซื้อ หากสินค้าหมดสต็อกอย่างถาวร ผู้ขายจะไม่ออกใบตอบรับ ในกรณีนี้จะไม่มีการสรุปสัญญา

5.2 หากสินค้าที่สั่งซื้อโดยลูกค้าไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราวเท่านั้น ผู้ขายจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีในการยืนยันคำสั่งซื้อ หากการส่งมอบล่าช้าเกินสองสัปดาห์ ลูกค้ามีสิทธิที่จะถอนตัวจากสัญญา นอกจากนี้ ในกรณีนี้ ผู้ขายมีสิทธิเลิกสัญญาได้เช่นกัน ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ขายจะคืนเงินที่ลูกค้าชำระไปแล้วในทันที ตามขอบเขตที่ตกลงชำระเงินล่วงหน้า การจัดส่งจะดำเนินการหลังจากได้รับจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้แล้ว

5.3 เวลาดำเนินการโดยเฉลี่ยคือ 1-4 วันทำการ

6. เงื่อนไขการชำระเงิน

6.1 ภายในเงื่อนไขและก่อนที่จะสรุปกระบวนการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่มีได้

6.2 หากชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ได้ ให้ชำระเงินภายใน 5 วันหลังจากได้รับสินค้าและใบกำกับสินค้า สำหรับรูปแบบการชำระเงินอื่น ๆ ทั้งหมด จะต้องชำระเงินล่วงหน้าโดยไม่มีการหักเงินใดๆ

6.3 หากบุคคลที่สาม เช่น PayPal ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการชำระเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

6.4 หากมีการระบุวันที่ในปฏิทินสำหรับการชำระเงิน ลูกค้าจะถือว่าผิดนัดหากพลาดกำหนดเวลา ในกรณีนี้ ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดของผู้จัดหาในอัตราร้อยละ 5 เหนืออัตราฐาน 6.5 ภาระหน้าที่ของลูกค้าในการจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดไม่ได้ยกเว้นการยืนยันความเสียหายเพิ่มเติมที่ต้องชำระให้กับซัพพลายเออร์เนื่องจากความล่าช้า

6.6 สิทธิในการหักกลบลบหนี้จะมีให้แก่ลูกค้าก็ต่อเมื่อการเรียกร้องแย้งของเขา/เธอได้รับการจัดตั้งขึ้นหรือได้รับการยอมรับโดยชอบด้วยกฎหมายโดยผู้ขาย ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ในการเก็บรักษาได้เฉพาะในขอบเขตที่การเรียกร้องเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ตามสัญญาเดียวกันเท่านั้น

7. การเก็บรักษาชื่อเรื่อง

สินค้าที่ส่งมอบยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายจนกว่าจะชำระเงินเต็มจำนวน

8. การรับประกันข้อบกพร่องและการรับประกันของผู้ผลิต

8.1 การรับประกันจะถูกกำหนดโดยข้อบังคับทางกฎหมาย เรามีการรับประกัน 12 เดือน

8.2 มีการรับประกันสำหรับสินค้าที่จัดส่งโดยผู้ขายก็ต่อเมื่อมีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งเท่านั้น

9. ความรับผิด

9.1 สำหรับความรับผิดของผู้ขายในการชดเชย การยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสำหรับการเรียกร้อง

9.2 ผู้ขายมีความรับผิดไม่จำกัดในกรณีที่สาเหตุของความเสียหายเกิดจากเจตนาโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

9.3 นอกจากนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดภาระผูกพันหลักหรือภาระหน้าที่โดยประมาทเล็กน้อย ซึ่งการละเมิดจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาตกอยู่ในความเสี่ยง หรือการปฏิบัติตามจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามสัญญาที่เหมาะสมและเหมาะสม และการปฏิบัติตามที่ลูกค้าไว้วางใจเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ความรับผิดของผู้ขายจำกัดอยู่ที่ความเสียหายที่คาดการณ์ได้และเป็นเรื่องปกติของสัญญาประเภทนี้เท่านั้น ผู้ขายไม่ต้องรับผิดสำหรับการละเมิดภาระหน้าที่โดยประมาทเล็กน้อยนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในประโยคข้างต้น

9.4 ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวใช้ไม่ได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ สำหรับข้อบกพร่องหลังจากสันนิษฐานเกี่ยวกับการรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสำหรับข้อบกพร่องที่ปกปิดโดยเจตนาร้าย ความรับผิดภายใต้กฎหมายความรับผิดของผลิตภัณฑ์ยังคงไม่ได้รับผลกระทบ

9.5 ในกรณีที่ไม่รวมหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขาย ความรับผิดส่วนบุคคลของพนักงาน ตัวแทน และตัวแทนก็เช่นเดียวกัน

10. สิทธิในการยกเลิก

– จุดเริ่มต้นของคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิในการยกเลิกสำหรับผู้บริโภค –

สิทธิในการยกเลิก

You have the right to cancel your contract within 14 days without providing any reasons either in writing (e.g. letter, online-chat, e-mail). However, please note that this right does not apply to custom-made products or items listed under the “Custom Tailoring” category on our website. Custom-made products or items under the “Custom Tailoring” category are specifically tailored or personalized according to your individual requirements, and therefore, cannot be canceled or returned once an order is placed. We kindly ask you to carefully review the product description and specifications before making a purchase in the “Custom Tailoring” category. If you have any questions or need further clarification, please don’t hesitate to reach out to our customer service team, who will be more than happy to assist you.

The time period starts upon receipt of this information in writing, but not before the goods have reached the recipient (where similar goods are delivered on a recurring basis, then not before receipt of the first part of the delivery) and in any case not before our information obligations have been observed in accordance with Article 246 Section 2 in conjunction with Sections 1 and 2 Introductory Act to the German Civil Code (EGBGB), as well as our obligations pursuant to Section 312g Section 1 Sentence 1 German Civil Code (BGB) in conjunction with Article 246 Section 3 Introductory Act to the German Civil Code (EGBGB). To comply with the cancellation deadline, it is sufficient that the cancellation or return of the goods be sent in a timely manner, latest 14 days.

การยกเลิกจะต้องส่งไปที่:

Roxxlyn Design GmbH, Lenßenstrasse 35, 41239 Mönchengladbach Germany

E-mail: info @ roxxlyn.com

โทรศัพท์: +49(0)3020169208

คุณสามารถใช้สิ่งต่อไปนี้ แต่ไม่จำเป็น

ฉัน/เรา (*) ขอแจ้งให้ทราบว่า ฉัน/เรา (*) ยกเลิกสัญญาของฉัน/ของเรา (*) สำหรับการขายสินค้าต่อไปนี้ (*) / สำหรับการจัดหาบริการต่อไปนี้ (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

สั่งซื้อเมื่อ (*) ____________ / ได้รับเมื่อ (*) __________________

________________________________________________________
ชื่อผู้บริโภค

________________________________________________________
ที่อยู่ของผู้บริโภค

________________________________________________________
ลายเซ็นของผู้บริโภค (เฉพาะในกรณีที่แบบฟอร์มนี้ได้รับแจ้งบนกระดาษ)

_________________________
วันที่

(*) ลบตามความเหมาะสม

ผลของการยกเลิก

ในกรณีที่มีการยกเลิกที่มีผล จะต้องส่งคืนบริการที่ได้รับร่วมกันและยกเลิกผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ดอกเบี้ย) หากคุณไม่สามารถคืนเงินให้เราบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับบริการหรือผลประโยชน์ (เช่น การใช้งานและความเพลิดเพลิน) ที่ได้รับหรือส่งคืนในสภาพที่เสื่อมโทรมเท่านั้น คุณจะต้องให้การชดเชยสำหรับมูลค่าที่สูญเสียไป สำหรับการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์และผลกำไรที่ได้รับ คุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยก็ต่อเมื่อผลประโยชน์หรือการเสื่อมสภาพนั้นเกิดจากการจัดการผลิตภัณฑ์ซึ่งเกินกว่าการตรวจสอบคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน โดย "การตรวจสอบคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงาน" เราหมายถึงการทดสอบและทดลองใช้สินค้าเฉพาะอย่างเท่าที่เป็นไปได้และเป็นธรรมเนียมในสภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีก สินค้าที่สามารถจัดส่งโดยพัสดุภัณฑ์จะต้องถูกส่งคืนโดยความเสี่ยงของคุณ คุณจะต้องแบกรับต้นทุนปกติในการจัดส่งคืนหากสินค้าที่จัดส่งนั้นเป็นไปตามที่สั่งซื้อ ภาระผูกพันในการคืนเงินจะต้องดำเนินการภายใน 30 วัน ช่วงเวลาสำหรับคุณเริ่มต้นด้วยการส่งประกาศยกเลิกหรือคืนสินค้าสำหรับเราเมื่อได้รับ เนื่องจากสินค้าทั้งหมดของเราผลิตขึ้นตามข้อกำหนดของคู่ค้าที่ทำสัญญา (เป็นรายบุคคลหรือทำเอง) เราจะออกเครดิตไปยังบัญชี Roxxlyn ของคุณ ไม่ การชำระเงินเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับการทำธุรกรรมครั้งแรก คุณจะได้รับรหัสจากทีมบัญชีของเราเพื่อเข้าถึงเครดิตของคุณ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อ

– สิ้นสุดคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิในการยกเลิกสำหรับผู้บริโภค –

11. การยกเว้นสิทธิในการยกเลิก

12. การคืนสินค้า

12.1 ก่อนส่งสินค้าคืน ลูกค้าจะต้องติดต่อผู้ขายที่อีเมล: support@roxxlyn.com เพื่อแจ้งการส่งคืน ในลักษณะนี้ คุณจะให้ผู้ขายอนุมัติและจัดประเภทสินค้าได้โดยเร็วที่สุด

12.2 บทบัญญัติที่ระบุไว้ในส่วนนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้สิทธิ์ในการยกเลิกข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนส่งสินค้าคืน ลูกค้าจะต้องติดต่อผู้ขายที่อีเมล: support@roxxlyn.com เพื่อแจ้งการส่งคืน ในลักษณะนี้ คุณจะอนุญาตให้เราอนุมัติการคืนสินค้าของคุณและจัดประเภทผลิตภัณฑ์ได้โดยเร็วที่สุด ขอให้ลูกค้าคืนสินค้าให้กับผู้ขายโดยพัสดุที่มีตราประทับไปรษณีย์ติดตามได้และมีประกันและเก็บใบเสร็จการจัดส่งไว้ ใบกำกับสินค้าของ Roxxlyn ต้องสามารถเข้าถึงได้และมองเห็นได้ภายนอกแพ็คเกจการจัดส่ง นอกจากนี้ โปรดทำเครื่องหมายในใบกำกับสินค้าด้วย "การส่งคืนไปยังผู้ส่ง" เพื่อให้พิธีการศุลกากรเข้าสู่สหภาพยุโรปเป็นไปอย่างราบรื่น (เฉพาะสำหรับการส่งคืนนอกสหภาพยุโรป) หากคุณไม่พบใบแจ้งหนี้ทางการค้า โปรดติดต่อเรา ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งคืนที่ไม่ถูกต้อง

12.3 ลูกค้าจะต้องป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายหรือสกปรก หากเป็นไปได้ ควรส่งสินค้าพร้อมกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมดกลับไปยังผู้ขายในบรรจุภัณฑ์เดิม หากผู้ซื้อไม่ได้ครอบครองบรรจุภัณฑ์เดิมอีกต่อไป ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อให้การป้องกันที่เพียงพอจากความเสียหายจากการขนส่งและเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกร้องค่าชดเชยเนื่องจากความเสียหายอันเป็นผลมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ผิดพลาด

12.4 ขั้นตอนที่ระบุไว้ในส่วนนี้ (ฉบับที่ 12) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้สิทธิในการยกเลิกอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อ 10 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้

13. ค่าขนส่งคืนกรณียกเลิก

13.1 หากลูกค้าเป็นผู้บริโภค ในกรณีที่มีการยกเลิก (ดูข้อ 10 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้) เขา/เธอจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนสินค้าตามปกติหากสินค้าที่จัดส่งนั้นเป็นไปตามที่สั่งซื้อ

14. การจัดเก็บข้อความสัญญา

14.1 ผู้ขายจะต้องบันทึกข้อความในสัญญาของคำสั่งซื้อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ทางออนไลน์ ก่อนทำการสั่งซื้อกับผู้ขาย ลูกค้าสามารถพิมพ์ข้อความในสัญญาได้โดยใช้ฟังก์ชันการพิมพ์ของเบราว์เซอร์ของตนในระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของการสั่งซื้อ

14.2 ผู้ขายจะต้องส่งคำยืนยันการสั่งซื้อให้กับลูกค้าซึ่งมีรายละเอียดการสั่งซื้อทั้งหมดไปยังอีเมลที่ลูกค้าระบุ นอกจากนี้ ลูกค้าจะได้รับสำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปพร้อมกับคำสั่งซื้อของเขา/เธอ

15. นโยบายความเป็นส่วนตัว

15.1 ผู้ขายประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

15.2 รายละเอียดส่วนบุคคลที่ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้า (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รายละเอียดการชำระเงิน) ถูกใช้โดยผู้ขายเพื่อดำเนินการตามสัญญา ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติเป็นความลับและจะไม่ส่งต่อไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสั่งซื้อ การจัดส่ง และการชำระเงิน

15.3 ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ขายเก็บไว้เกี่ยวกับเขา/เธอเมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ เขา/เธอมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบล็อกและลบ เท่าที่สิ่งนี้ไม่ขัดแย้งกับภาระผูกพันทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล

15.4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต สถานที่ และวัตถุประสงค์ของการรวบรวม การประมวลผล และการใช้รายละเอียดส่วนบุคคลที่จำเป็นโดยผู้ขาย โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

16. เขตอำนาจศาล กฎหมายที่ใช้บังคับ ภาษาสัญญา

16.1 เขตอำนาจศาลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดคือที่อยู่อย่างเป็นทางการของผู้ขาย หากผู้ซื้อเป็นผู้ค้า นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน หรือกองทุนพิเศษภายใต้กฎหมายมหาชน

16.2 ให้ใช้กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สิ่งนี้ใช้ไม่ได้หากขัดแย้งกับข้อบังคับบังคับคุ้มครองผู้บริโภคของการดำเนินการดังกล่าว

16.3 ภาษาสัญญาต้องเป็นภาษาเยอรมัน

อย่าลังเลที่จะติดต่อเราถ้าคุณมี
any questions info@roxxlyn.com

ปิด
ปิด
เข้าสู่ระบบ
ปิด
รถเข็น (0)

ไม่มีสินค้าในตะกร้า ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ปิด